Antony Morato: Sinonim za savremenu eleganciju i stilski avanturizam
Haris B.