Pinko: Sinonim za žensku eleganciju i avangardni stil
Haris B.